מה תוקע אתכם בחיים

לפעמים חסר לנו משהו בחיים ואנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר מהו. אבל המשהו הזה שחסר, תוקע אותנו מלהתקדם בחיים.

אז מה תוקע אתכם על זו התוכנית היום

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more